Добавлено
16.01.2020

Юля Савченко

Начальник відділу/управління фінансового аналізу
Зарплата от 30000 грн./мес.
полная занятость

Возраст:   38 лет
Интересуют вакансии в городах:   Киев
Контактная информация
Для просмотра контактной информации вы должны авторизироваться как работодатель
Дополнительная информация
Досвід роботи

Квітень 2018 – по теперішній час
Логіст ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн»
Функціональні обов’язки:
-введення реєстрів в гривні та доларах США,
-простановка приходу по терміналах;
- списання суден;
- підготовка сток інформації у форматі головного офісу.
-розрахунок зберігання на елеваторах по гривневих контрактах.
-звірка залишків по терміналах, елеваторах один раз в місяць на звітну дату..
-збір всіх документів, які стосуються оплати за товар в гривні, формування платіжного календаря по оплаті за товар .
-внесення приходу в SB.
-списання (продаж) товару в SB, його маряжування .
-переміщення та списання втрат при перевезенні в SB.
-виписує довіреності на відвантаження товару в 1С.
-складає претензії по недостачі товару.

Березень 2018 – Квітень 2018
Начальник управління ризиків та економічного аналізу ПАТ «АКБ «Траст Капітал»
Функціональні обов’язки:
- приймаю активну участь у розробці стратегії та бізнес плану Банку;
- формую щоденні, щомісячні, щоквартальної та річної звітности;
- займалась контролем та прогнозом економічних нормативів Банку;
- контролювала дотримання залишків на коррахунку банку;
- розраховувала лімити на міжбанківські операції з банками контрагентами (аналізуювала звітність банків, згідно затвердженої методики);
- розраховувала вартість активів та пасивів банку;
- впроваджувала систему стрес тестування ризиків:
 ризику ліквідності;
 валютного ризику;
 операційного ризику;
 процентного ризику.

Лютий 2010 – Листопад 2017
Начальник сектору управлінського обліку Управління бюджетування, контролінгу та розвитку АТ « БМ Банк»
Функціональні обов’язки:
– приймаю участь в організації роботи по впровадженню та підтримці управлінського обліку в Банку, а саме:
 формую управлінську звітності по центрах відповідальності (згідно Фінансової структури Банку) та банківських продуктах;
 надаю консультаційну допомогу структурним підрозділам банку, щодо питань, які виникають у процесі віднесення доходів та витрат на центри відповідальності;
 контролюю правильність відображення витрат в АБС по центрам відповідальності;
 контролюю правильність простановки параметрів, які стосуються управлінського обліку (коди продуктів, центрів відповідальності), на кредитних та депозитних рахунках;
 приймаю участь у підготовці пропозицій до перспективного плану розвитку Банку, приймаю безпосередню участь у розробці та написанні Бізнес-плану Банку стосовно діяльності відділень.
– забезпечує своєчасне та якісне формування фінансового плану відділень на основі затвердженого стратегічного плану розвитку Банку, який включає:
 бюджет відділень та визначення планових обсягів залучених та розміщених ресурсів в розрізі відділень Банку,
 план видатків капітального характеру на придбання основних засобів та нематеріальних активів.
– приймаю участь у роботі щодо контролю за станом виконання затверджених планових показників та аналізу причин відхилень фактичних показників від планових.
– відповідаю за своєчасне надання керівництву та уповноваженим органам Банку якісної та достовірної інформації з питань, які стосуються завдань та функцій, покладених на сектор, а саме:
 аналітичних звітів щодо виконання планових показників за звітний період (місяць, квартал, рік тощо);
 інформації стосовно контролю за доходною та витратною частиною бюджету, за видатками капітального характеру.
– надаю консультаційну допомогу з питань бюджетування відділенням.
– контролюю дотримання відділеннями вимог актів внутрішнього регулювання з питань бюджетування та фінансового контролю.
– приймаю участь у складанні фінансової звітності Банку для Учасників, Правління, клієнтів банку та Національного банку України.
– приймаю участь у коригуванні фінансового плану відділень в залежності від змін економічної ситуації.
– приймаю участь у забезпеченні підготовки матеріалів на розгляд Комітету з управління активами та пасивам з питань фактичного виконання фінансового плану в розрізі відділень;
– здійснюю розрахунок собівартості активно-пасивних операцій відділень банку; фактичної прибутковості активних операцій відділень.

Вересень 2007- лютий 2009
Провідний економіст управління бюджетування контролінгу та розвитку Управління бюджетування, контролінгу та розвитку АТ « БМ Банк»
Функціональні обов’язки:
– розрахунком окупності новостворених відділень;
– складанням бюджету діючих відділень;
– контролем за виконанням бюджету діючих відділень;
– контролем щоденного виконання бюджету в цілому по банку та у розрізі відділень;
– приймаю активну участь при розробці бюджету банку на наступний звітний період.

Травнь 2007- Липень 2007
Провідний економіст відділу моніторингу банківських ризиків ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК"
Функціональні обов’язки:
– складанням звіту про міжбанківські операції;
– розрахунком економічних нормативів та виконувала їх прогнозування на майбутнє;
– слідкувала за виконанням дотримання норм резервування на кореспондентському рахунку в Національному банку;
– виконувала щоденні звіти для управляючої компанії;
– контролювала ліквідність банку за строками залучення коштів, перевіряла правильність постановки параметрів на рахунках, які потрапляють у звіт, який подається до Національного банку (А7), стосовно ліквідності;
– виконувала щомісячну управлінську звітність;
– розраховувала резерв по міжбанківським операціям та на кореспондентських рахунках;
– аналізувала діяльність комерційних банків України та країн близького зарубіжжя, а також виносила питання на кредитний комітет про встановлення лімітів на міжбанківські операції стосовно цих банків;
– розраховувала прибуток при проведенні валютообміних операцій головного офісу банку та відділень;
– складала бюджет відділень на майбутні періоди;
– надавала щомісячну звітність до Національного банку (стосовно нормативів та резервування на кореспондентському рахунку);
– контролювала та розраховую ліміти стосовно ризику ліквідності;
– виконувала звіти стосовно ризику відсоткової ставки та валютному ризику ;
– складала звітність до НБУ по файлам #95, #48.

Квітень 2006 – Травень 2007
Спеціаліст відділу моніторингу банківських ризиків банку ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК"
Серпень 2004 – Квітень.2006
Спеціаліст управління заощаджень та платежів фізичних осіб банку ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК"
Липень 2004 – Серпень2004
Економіст відділення банку ЗАО "ТАС-ИНВЕСТБАНК"

Освіта
1999-2004 Київський національний університет ім. Тараса Шевченко (стаціонар)
Факультет: Механіко-математичний
Спеціальність: Механік, математик прикладник

2004 – 2007 Київський національний університет ім. Тараса Шевченко( заочно)
Факультет: Економічний факультет
Спеціальність: Облік та аудит

Спеціальні знання та навички: володію ПК, програми Microsoft Office (Word, Excel- впевнений користувач (пишу складні формули, будую зведені таблиці), Outlook Express), Internet; працюю в операційній банківській системі Б2 (упевнений користувач підсистемою управлінського обліку ISMA), 1 С, Sybase .

Власні якості: працелюбна, уважна, легко піддаюсь навчанню, пунктуальна, маю великі здібності щодо самонавчання.

Резюме, которые, возможно вас заинтересуют

Искать другие резюме в городах: Киев Искать резюме в разделах: Финансисты, банковские сотрудники