Укртелеком ПАТ

Веб-сайт: www.ukrtelecom.ua
Телефон: 044 235 1776
Контактное лицо: Елена Стрелец

Публічне акцiонерне товариство "Укртелеком" — найбiльший та найпотужнiший нацiональний оператор електрозв'язку в Українi.

Створене наприкiнцi 1993 року (до 5 сiчня 2000 року — Українське державне пiдприємство електрозв'язку "Укртелеком").

Сьогоднi Укртелеком - це пiдприємство, що має у своєму складi 32 фiлiї, у тому числi 27 регiональних філій.

В складi пiдприємства створенi вертикальнi органiзацiйнi структури з експлуатацiї первинної мережi зв'язку, з експлуатацiї мiсцевих мереж зв'язку та радiофiкацiї, з обслуговування споживачiв i продажу послуг тощо.

Укртелеком є спiвзасновником ряду спiльних пiдприємств, що функцiонують на телекомунiкацiйному ринку України. Серед них -Iнфоком, Утел, Український мобiльний зв'язок, Елсаком Україна, Телесистеми України та Телекомiнвест.

За обсягом та дiапазоном послуг електрозв'язку Укртелеком є безперечним лiдером у сферi вiтчизняних телекомунiкацiй. Товариство володiє первинною мережею, магiстральними та зоновими лiнiями зв'язку, надає всi види основних та найсучаснiших телекомунiкацiйних послуг — мiжнародний, мiжмiський та мiсцевий телефонний зв'язок, проводове мовлення, радiозв'язок, радiомовлення i телебачення, документальний електрозв'язок, вiдеоконференцзв'язок, супутниковий зв'язок, надання в оренду цифрових каналiв, ATM/Frame Relay, ISDN, доступ до інтернету.

Укртелеком забезпечує мiсцевим телефонним зв'язком понад 9 млн. абонентiв. На телефоннiй мережi загального користування працюють 44 автоматичнi мiжмiськi телефоннi станцiї, у тому числi 18 аналогових та 26 цифрових, а також 4 мiжнароднi центри комутацiї (МЦК).

Укртелеком є лiдером серед провайдерiв послуг доступу до інтернету в Українi за кiлькiстю клiєнтiв — як фiзичних, так i юридичних осiб.

Укртелеком бере участь в мiжнародних телекомунiкацiйних проектах: ITUR, TEL, ТАЕ, BSFOCS.

Вакансии компании

Последние вакансии